Käyttöehdot

Lahjakorttipalvelu.fi  – Lahjakorttien verkkokauppa

Lahjakorttipalvelu on TGS Turku -yrityksen kehittämä ja ylläpitämä matalan kynnyksen palvelu yrityksille peruslahjakorttikauppaan.

Palvelu on tarkoitettu Suomen ytj-rekisteriin merkityille yrityksille. Kauppias on yrityksen luonnollinen henkilö, joka tekee sopimuksen lahjakorttipalvelu.fi / TGS Turku kanssa.

Palvelun tarjoaja: TGS Turku, 1539950-1, Heikkilänkatu 2 B, 20100 Turku, 041 5311772 / Krista Laaksonen

Palvelun alusta: WordPress Woocommerce

Ehdoissa mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun käyttöehdot

Kauppias sitoutuu noudattamaan alla olevia ehtoja. Lahjakorttipalvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli kauppias ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Yrityksen tilin omistajaksi nimetty henkilö toimii kyseisen kauppiaan laskutusyhteyshenkilönä.

Kauppias tekee sopimuksen TGS Turku kanssa lahjakorttipalvelu.fi palvelualustasta sekä erillisen sopimuksen valitsemansa verkkomaksuvälittäjän kanssa. Tilauksen jälkeen jälkeen Kauppias on velvollinen toimittamaan toimivat kauppiastunnukset palveluntarjoajalle viimeistään ennen kaupan julkaisua. Lahjakorttipalvelua ei avata eikä maksuja hyväksytä ennen tunnusten toimittamista

Kauppias on vastuussa toimittamistaan materiaaleista, sisällöstä ja aineistoista ja on velvollinen tarkistamaan ne ennen kaupan julkaisua mm. Tilaus ja Toimitusehdot, tuotetiedot, tuotteen hinnat ja kuvaukset sekä käytetyt kuvat ja Yrityksen tiedot. Kauppiaan tulee myös testata palvelu ennen sen julkistamista sekä julkaisun jälkeen.
Kauppias vastaa palvelun sisällöstä ja siitä, että palvelussa julkaistu aineisto ei loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, tai lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. TGS Turku ei tarkasta toimitettua aineistoa tai materiaalia, mutta sillä on oikeus estää tai poistaa aineisto tai materiaali, joka loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa.

Kauppias on velvollinen merkitsemään käytetyt lahjakortit lunastetuiksi ja/tai seuraamaan lahjakorttien käyttöä valitsemallaan tavalla. Jos lahjakortti käytetään ja kauppias (tai lahjakortin lunastava henkilö) unohtaa merkitä lahjakortin lunastetuksi / tai ei ole seurannut lahjakortin käyttöä valitsemallaan tavalla ei TGS Turku ole siitä vastuussa. TGS Turku ei ole myöskään vastuussa siinä tapauksessa jos käytettyä (mutta ei lunastetuksi merkittyä) lahjakorttia käytetään uudestaan.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus katsotaan alkaneeksi joko erillisellä hyväksymisellä tilauslomakkeen kautta / sähköpostitse / vastaamalla sähköpostiin tai asiakkaan toimittaessa kauppiastunnukset palveluntarjoajalle. Sopimus on sitova ja voidaan irtisanoa 1kk:n jälkeen. Sopimus jatkuu automaattisesti voimassa aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu.

Lahjakorttipalvelu laskutetaan sopimuskuukauden (1kk) alussa kulloinkin voimassa olevalla kk-hinnalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavana laskutuskautena. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnan voimaanastumista. Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, ilmoitetaan siitä hyvissä ajoin ennen seuraavaa sopimuskautta. Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus periä perintäkustannukset sekä kulloisenkin hinnaston mukainen maksukehotusmaksu.

Palvelun Irtisanominen

Lahjakorttipalvelun irtisanomisaika on 1kk. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään 1 viikko ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä. Asiakas voi irtisanoa palvelun sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei myönnä palautuksia Palvelun vajaista käyttökuukausista tai kuukausista, jolloin Palvelua ei ole käytetty. Aloitusmaksua ei palauteta.

Kauppias vastaa maksupalveluvälittäjän sopimuksen irtisanomisesta, jos palvelu lopetetaan. Kauppias tarkistaa maksupalvelunvälittäjän irtisanomisajat erikseen.

TGS Turku pidättää oikeudet muutoksiin. TGS Turku voi irtisanoa sopimuksen kauppiaan kanssa yksipuolisesti, jos palvelun ehtoja rikotaan tai väärinkäytetään tai palvelumaksuja ei makseta 60 päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Kauppa voidaan myös sulkea väliaikaisesti ja palauttaa taas avatuksi yhteisellä sopimuksella (jos kauppias suorittaa puuttuvat palvelumaksut tai korjaa ehtoja rikkovat käytännöt).

TGS Turku pidättää oikeuden poistaa lahjakorttipalvelu ja kauppiaan aineisto, mikäli sopimus on irtisanottu tai lahjakorttipalvelu on suljettu.

Verkkomaksuvälittäjän vaihtuessa

Jos maksuvälittäjä vaihtuu on kauppias velvollinen tiedottamaan palveluntarjoajaa muutoksesta sekä velvollinen toimittamaan uudet kauppiastunnukset/tiedot välittömästi. TGS Turku ei vastaa tässä välissä tapahtuneista ostoista/tilityksistä/epäonnistuneista kaupoita tai muusa vastaavasta. Maksupalveluvälittäjän kanssa tehty sopimus on kauppiaan ja maksupalveluvälittäjän välinen eikä TGS Turku ole siinä osallisena. TGS Turku ei myöskään vastaa valitun maksuvälittäjän toiminnoista, palveluista, kuluista, tilityksista, hallintapaneelista tms. Kirjanpitoa varten tulostettavat raportit saa maksunvälittäjän kauppiaan hallintapaneelista. Suosittelen tutustumaan ennakkoon palveluun sekä käymään läpi oppaat.

Maksunvälittäjän vaihtuessa lahjakorttipalveluun päivitetään uudet maksuvälittäjän kauppiastiedot sekä integroidaan uusi maksunvälittäjä palveluun ja tehdään mahdolliset tarvittavat muut muokkaukset. Tämä tehdään tuntityönä 70€ / h.

Salasanat ja tunnukset

Kauppias on velvollinen säilyttämään saamansa lahjakorttipalvelun tunnukset turvallisessa paikassa. Kauppias vastaa mahdollisten käyttäjien  käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Kauppias on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Kauppiaan tulee välittömästi ilmoittaa palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä jos epäilee väärinkäytöstä. Kauppias on palvelun tarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan lahjakorttipalvelu.fi käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Lahjakorttikaupan ylläpito, tarjoaminen ja käyttäminen, vastuut

TGS Turku ylläpitää lahjakorttipalvelun toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Lahjakorttikaupassa tehdään säännöllisesti ylläpitotoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa wordpress woocommerce -kaupan lisäosien päivitystä, teeman päivitystä, wordpressin päivitystä, sekä lisäosien toiminnallisuuden tarkistamista ylläpitotoimenpiteiden jälkeen. Nämä pyritään suorittamaan ns. hiljaisina aikoina.

Päivityksistä ei ilmoiteta erikseen jos ne ovat yleisiä versio-päivityksiä eivätkä aiheuta muutoksia kaupan toiminnallisuuteen tai sisältöön. Lahjakorttipalvelu voidaan tarvittaessa asettaa ”sivustoa päivitetään” – moodiin isompien päivitysten yhteydessä, jolloin kauppa ei ole käytössä. Päivitykset ajoitetaan aikaisin aamuun tai myöhäiseen iltaan. Näin voidaan testata päivitetyt toiminnallisuudet turvallisesti ja ilman häiriötä maksutapahtumiin. Päivitysten aiheuttamia mahdollisia katkoja lahjakorttimyynnissä ei hyvitetä kauppiaalle.

TGS Turku  sitoutuu tarjoamaan palvelun ammattimaisesti. Lahjakorttipalvelu toimitetaan sellaisena kuin se on, eikä TGS Turku anna takuuta keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. TGS Turku ei myöskään takaa, että palvelu vastaa kauppiaan tarpeita tai että kaikki virheet palvelussa korjattaisiin.
TGS Turku :lla on oikeus muuttaa palvelua vapaasti sekä sen saatavuutta että sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. TGS Turku: lla on oikeus halutessaan lopettaa Palvelun tarjoaminen.
Merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palvelusta otetaan varmuuskopiot päivittäin. Palvelintilasta otetaan varmuuskopiot kaksi kertaa päivässä, joita säilytetään 30 vrk:tta. Palvelussa on SSL-suojaus.

Jos Kauppias haluaa muutoksia esim. Tuotteiden hintoihin tai sisältöihin tehdään nämä yleensä TGS Turku toimesta. Minimilaskutus on 30€.

  • Minimilaskutussummalla saa esim. Tuotteen hinta ja kuvauspäivityksen n. 1-3 tuotteeseen tai
  • 1-2 uutta tuotetta
  • tai etusivun ja kaupan alasivujen (kaikki lahjakortit, ostoskori, kauppa) pääkuvan vaihdon.
  • Tämä edellyttää että Kauppias toimittaa kaiken tarvittavan tiedon: tuotetiedot (nimi, hinta, kuvaus), tuotekuvan, muun kuvan

Lahjakorttipalvelu.fi pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien Asiakkaalle tai Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

TGS Turku on vastuussa ainoastaan kauppiaalle.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. TGS Turku ei takaa, että palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. TGS Turku ei vastaa kauppian tai asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta palvelussa.

Tekijänoikeudet, immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet palveluun (lukuunottamatta  kauppiaan omaa aineistoa) sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat yritykselle TGS Turku. Kauppias on vastuussa tuottamastaan aineistosta, sen oikeudellisuudesta sekä siitä että se ei riko tekijänoikeuslakia.

TGS Turku pidättää oikeuden käyttää kauppiaan aineistoa/materiaalia/informaatioa kauppiaan tilaaman palvelun ja lisäpalvelujen tuottamiseen sekä lisäpalvelujen tekniseen tukeen.

Tietosuojaehdot
Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käyttöehtojen muuttaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot astuvat voimaan heti. Kauppiaan katsotaan hyväksyneen muutoksi jos asiakas jatkaa palvelun käyttöä. Kauppiaalla on oikeus irtisanoa palvelu, ellei hän hyväksy muutettuja käyttöehtoja.

Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti.